CATEGORIEËN
OVER UITGEVERIJ DEYSTERE
CONTACT/BESTELLEN
OVERZICHT BOEKEN
Essays
Gedichten
haiku
Romans
Theater
RECENTE BERICHTEN

Boekvoorstelling
LES AILES DE LA NOSTALGIE
Verhalen
Wie wat dieper nadenkt komt oog in oog met de diepere werkelijkheid: niets bestaat echt.
Alleen 'niets' is echt mogelijk. Het niets blijkt logischerwijze de ultieme bestaansgrond. Tegelijk neemt men toch alles rondom waar en ook zichzelf. Hoe kan dat?

Filosofen hebben zich door de eeuwen heen gebogen over de fundamentele zijnsvraag. In hun antwoorden hebben zij vele nieuwe vragen doen rijzen, en contradicties, eindeloos…
In dit boek nemen we even afstand van al die vragen en nemen een frisse duik in de werkelijkheid. De lezer wordt daarbij op geleid bezoek meegenomen om alle aspecten van de werkelijkheid te bezien. En die gaan van de oneindige rust en stilte van de leegte zelf, het niets, het zijn, tot de meest turbulente chaos, en alle tussenvormen van dien.

Er wordt getoond hoe relatief de dingen en gebeurtenissen zijn, ook tijd, ruimte en voorwerpen, en hoe onze waarneming zelf verwrongen en onvolledig wordt, dus altijd onjuist is.
Bijgevolg is onze visie, ook als ze wetenschappelijk gefundeerd is, altijd onbetrouwbaar, omdat zelfs wetenschap in eerste instantie en uiteindelijk altijd op waarnemingen steunt.
Dit betekent niet dat wat we weten en denken waardeloos is, het is alleen nooit definitief.

Om het weten te verruimen is er deze multipele benadering van de werkelijkheid vanuit alle mogelijke hoeken in een dertigtal hoofdstukken. De benadering is zodanig gekozen dat altijd de samenhang met de oorsprong, de arche, het niets, wordt aangehouden. Dit laat de lezer toe steeds meer van het geheel te overzien, en in te zien dat de verschillende werkelijkheden verschijningsvormen van hetzelfde zijn. Veel vragen en paradoxen worden op die manier opgelost. (Voor sommigen zou dit soort filosofie zelfs een helend effect hebben). Het simultane van tijd en oneindigheid, het ontstaan der dingen, de evolutie met strijd, verlies en winst, de relativiteit van alles, de plaats van onszelf in dat geheel, het komt uitgebreid aan bod…

Nota's die door de auteur meer dan 40 jaar lang als 'Stof tot nadenken' waren opgetekend werden opnieuw bekeken en geordend en zo rees de inspiratie om een aantal ideeën daaruit in het geheel van een boek te verwerken. Omdat niet alles in één boek gaat werd begonnen met het meest algemene en fundamentele, in een filosofisch essay. Het is een metafysisch model als antwoord op de fundamentele zijnsvraag. De oorspronkelijke titel: 'Het iets is een curieuze structuur van het niets' refereerde aan een vroeg aforisme dat door de auteur in '68 werd neergeschreven: 'Het universum is een trilling van het oneindige niets'. Later is hij dat 'niets' gaandeweg wel met een hoofdletter gaan schrijven, uit verwondering en bewondering, voor dat wat is.

Het boek werd in 2006 in kleine oplage uitgegeven onder de titel 'Het grijpbare Niets'. De tweede druk is verschenen in oktober 2009.

Het werk bevat een dertigtal hoofdstukken, waarin telkens vanuit een ander aspect is gekeken naar dat wat is en ons omringt als universum. Aspecten zoals 'Wat is dan dat absolute niets?' 'Kan iets uit niets ontstaan?' 'Van oerknal tot heelal, en verder' 'De illusie van bewegingspatronen of vormen' 'Cyclussen' 'Assymetrie' 'Anatomie van tijd en ruimte' 'Evolutie op kosmisch vlak' en nog vele andere thema's komen uitgebreid aan bod. Alles wordt ingepast in een samenhangend totaalconcept dat uit het geheel moet duidelijk worden.

Het werk werd geschreven in amper een viertal maanden, maar is de neerslag van een intern vrij spontaan denkproces dat veertig jaar heeft geduurd, terwijl de auteur zich bewust afzijdig heeft ,gehouden van door anderen geformuleerde filosofieën om dit proces niet te verstoren. De inspiratie is oorspronkelijk dan ook niet in woorden, maar eerder in beelden.

"Het grijpbare Niets" is een unieke nieuwe visie op de werkelijkheid, die past in de holistische cultuur die al geruime tijd de kop opsteekt. Het is een samenhangend theoretisch model waarmee de verschillende aspecten van de werkelijkheid beschreven, begrepen en aanvaard kunnen worden. Een antwoord op de fundamentele verwondering, en een helende balsem voor wie lijdt onder de pijn van het zijn.
het grijpbare niets / ben pirard