CATEGORIEËN
OVER UITGEVERIJ DEYSTERE
CONTACT/BESTELLEN
OVERZICHT BOEKEN
Essays
Gedichten
haiku
Romans
Theater
RECENTE BERICHTEN

Boekvoorstelling
LES AILES DE LA NOSTALGIE
Verhalen
De vleugels van de weemoed / Francis Smets
Het boek 'De vleugels van de weemoed, een pleidooi voor schoonheid' van Francis Smets. In zijn vorig boek 'Lof der onwennigheid', dat reeds in 2011 in M voorgesteld werd, richtte Francis Smets zich nog op de bespreking van het werk van anderen, in hoofdzaak actuele kunstenaars.

Met dit nieuwe boek spreekt Francis Smets zijn eigen visie uit over wat kunst is of zou kunnen/moeten zijn. Zo is dit in zekere […]
Tennis, het mentale verhaal / Johan Teirlinck
Johan Teirlinck schrijft in 'Tennis, het mentale verhaal' een persoonlijke visie neer op hoe 'tennis' kan gezien worden als een complex spel waarbij fysieke en technische vaardigheden moeten worden aangewend om het tactische en mentale gevecht dat een tenniswedstrijd is, tot een goed einde te brengen.

Hij verrast de lezer door frisse wendingen en standpunten en geeft blijk van opmerkelijke inzichten in wat zich achter het uiterlijk vertoon van een tenniswedstrijd afspeelt in het brein van een speler. Op een […]
Lof der Onwennigheid / Francis Smets
Francis Smets behoort tot de toonaangevende kunstfilosofen van Vlaanderen.

Hij geniet al langer ruime bekendheid door zijn engagement in het domein van de hedendaagse beeldende kunsten. Publicaties als Sophia's Terugkeer (1988),

De Groefgangers (1996), A van Abyssaal (2002) of Rozen in de
knop (2005) getuigden reeds dat zijn denken niet beperkt blijft tot de
actualiteit, maar de hele westerse kunst omvat. 'Lof der onwennigheid' bevat nooit eerder gebundelde teksten. De essays geven de lezer de gelegenheid de ongeëvenaarde intieme kracht van de denker […]
De wereld voor Beginners / Johan Teirlinck
Op ongeveer alle domeinen kunnen we ons vandaag zorgen maken: politieke gezagsdragers kunnen geen beslissingen meer afdwingen omdat teveel participanten in uiteenlopende richtingen willen, de economische crisissen volgen elkaar op en wijzen op een fundamentelere systeemcrisis, werkgelegenheid en pensioenen lijken almaar problematischer, steeds nieuwe ecologische thema's maken duidelijk dat we dringende maatregelen moeten nemen maar niemand zit nog aan het stuur van het schip.

Onze tijd heeft nood aan frisse ideeën en inspirerende vooruitzichten om de impasse waarin we zijn […]
Tussen Spiegel en Speer / Ben Pirard
Het verschil tussen de seksen is niet alleen natuurlijk maar voor een groot deel ook cultureel bepaald. En die verschillen kunnen op hun beurt van de ene cultuur tot de andere variëren, zowel in heden als verleden en toekomst. Er zitten in ons hedendaags samenlevingsmodel heel wat duidelijk opvallende verschillen tussen de seksen.

Maar er liggen ook een aantal onuitgesproken en vaak onbewuste, halfbewuste of onderbewuste kenmerken aan de basis. Het wordt interessant wanneer we die gaan ophalen en zelfs […]
De Oerslang of het Universele Denken / Ben Pirard
Geen enkele specifieke menselijke traditie heeft de volledige waarheid in pacht. Er blijven altijd wel gebieden van de werkelijkheid over waar zij slechts deels, of zijdelings, ironisch of in zwakke termen aandacht aan schenkt, of juist helemaal geen door ze taboe te verklaren, dit alles mee onder ingeving van de omstandigheden van de tijd.

Als voor alle tradities geldt dat zij, gewild en ongewild, volledig gekleurd zijn door de natuurlijke en socio-culturele omstandigheden waarbinnen ze zich voor doen – en […]
Het Grijpbare Niets / Ben Pirard
Wie wat dieper nadenkt komt oog in oog met de diepere werkelijkheid: niets bestaat echt.
Alleen 'niets' is echt mogelijk. Het niets blijkt logischerwijze de ultieme bestaansgrond. Tegelijk neemt men toch alles rondom waar en ook zichzelf. Hoe kan dat?

Filosofen hebben zich door de eeuwen heen gebogen over de fundamentele zijnsvraag. In hun antwoorden hebben zij vele nieuwe vragen doen rijzen, en contradicties, eindeloos…
In dit boek nemen we even afstand van al die vragen en nemen een frisse duik in […]
Het actuele denken / Johan Teirlinck
'Het Actuele Denken' situeert de 20ste eeuw en meer in het bijzonder de jaren 1990 tot vandaag. Aan de hand van drie essays over relevante topics uit het denken van vandaag worden fenomenen en uitgangspunten in de kunst, de cultuur en het brede maatschappelijke veld aangebracht.

'De mentale ruimte' wint terrein ten koste van een werkelijkheidsbeleving die louter uitgaat van 'echte' en concrete observaties. Wij leven niet langer in de wereld maar in onze wereld. Bedoeld wordt onze persoonlijke beleving […]
category archives: essays
Les ailes de la nostalgie / Francis Smets
Vertaling van De vleugels van de weemoed, Deystere, 2014

A une époque où il semble tabou de faire référence au platonisme ou à la recherche de beauté, Francis Smets montre que de tous temps et sous tous les cieux, une même recherche de l'Un, du transcendant, sous-tend la création artistique. L'ambition de l'auteur est d'écrire l'histoire de l'art comme une continuité plutôt que comme une succession de ruptures. Le travail est titanesque face aux protagonistes d'une certaine forme d'art contemporain qui se contentent, voire se repaissent, de déstructuration. […]