CATEGORIEËN
OVER UITGEVERIJ DEYSTERE
CONTACT/BESTELLEN
OVERZICHT BOEKEN
Essays
Gedichten
haiku
Romans
Theater
RECENTE BERICHTEN

Boekvoorstelling
LES AILES DE LA NOSTALGIE
Verhalen
Het actuele denken / Johan Teirlinck
'Het Actuele Denken' situeert de 20ste eeuw en meer in het bijzonder de jaren 1990 tot vandaag. Aan de hand van drie essays over relevante topics uit het denken van vandaag worden fenomenen en uitgangspunten in de kunst, de cultuur en het brede maatschappelijke veld aangebracht.

'De mentale ruimte' wint terrein ten koste van een werkelijkheidsbeleving die louter uitgaat van 'echte' en concrete observaties. Wij leven niet langer in de wereld maar in onze wereld. Bedoeld wordt onze persoonlijke beleving […]
De vleugels van de weemoed / Francis Smets
Het boek 'De vleugels van de weemoed, een pleidooi voor schoonheid' van Francis Smets. In zijn vorig boek 'Lof der onwennigheid', dat reeds in 2011 in M voorgesteld werd, richtte Francis Smets zich nog op de bespreking van het werk van anderen, in hoofdzaak actuele kunstenaars.

Met dit nieuwe boek spreekt Francis Smets zijn eigen visie uit over wat kunst is of zou kunnen/moeten zijn. Zo is dit in zekere […]
Tennis, het mentale verhaal / Johan Teirlinck
Johan Teirlinck schrijft in 'Tennis, het mentale verhaal' een persoonlijke visie neer op hoe 'tennis' kan gezien worden als een complex spel waarbij fysieke en technische vaardigheden moeten worden aangewend om het tactische en mentale gevecht dat een tenniswedstrijd is, tot een goed einde te brengen.

Hij verrast de lezer door frisse wendingen en standpunten en geeft blijk van opmerkelijke inzichten in wat zich achter het uiterlijk vertoon van een tenniswedstrijd afspeelt in het brein van een speler. Op een […]
Lof der Onwennigheid / Francis Smets
Francis Smets behoort tot de toonaangevende kunstfilosofen van Vlaanderen.
Hij geniet al langer ruime bekendheid door zijn engagement in het domein van de
hedendaagse beeldende kunsten. Publicaties als Sophia's Terugkeer (1988),
De Groefgangers (1996), A van Abyssaal (2002) of Rozen in de
knop (2005) getuigden reeds dat zijn denken niet beperkt blijft tot de
actualiteit, maar de hele westerse kunst omvat. 'Lof der onwennigheid' bevat nooit eerder gebundelde teksten. De essays geven de lezer de gelegenheid de ongeëvenaarde intieme kracht van de denker […]
De wereld voor Beginners / Johan Teirlinck
Op ongeveer alle domeinen kunnen we ons vandaag zorgen maken: politieke gezagsdragers kunnen geen beslissingen meer afdwingen omdat teveel participanten in uiteenlopende richtingen willen, de economische crisissen volgen elkaar op en wijzen op een fundamentelere systeemcrisis, werkgelegenheid en pensioenen lijken almaar problematischer, steeds nieuwe ecologische thema's maken duidelijk dat we dringende maatregelen moeten nemen maar niemand zit nog aan het stuur van het schip.

Onze tijd heeft nood aan frisse ideeën en inspirerende vooruitzichten om de impasse waarin we zijn […]
Tussen Spiegel en Speer / Ben Pirard
Het verschil tussen de seksen is niet alleen natuurlijk maar voor een groot deel ook cultureel bepaald. En die verschillen kunnen op hun beurt van de ene cultuur tot de andere variëren, zowel in heden als verleden en toekomst. Er zitten in ons hedendaags samenlevingsmodel heel wat duidelijk opvallende verschillen tussen de seksen.

Maar er liggen ook een aantal onuitgesproken en vaak onbewuste, halfbewuste of onderbewuste kenmerken aan de basis. Het wordt interessant wanneer we die gaan ophalen en zelfs […]
De Oerslang of het Universele Denken / Ben Pirard
Geen enkele specifieke menselijke traditie heeft de volledige waarheid in pacht. Er blijven altijd wel gebieden van de werkelijkheid over waar zij slechts deels, of zijdelings, ironisch of in zwakke termen aandacht aan schenkt, of juist helemaal geen door ze taboe te verklaren, dit alles mee onder ingeving van de omstandigheden van de tijd.

Als voor alle tradities geldt dat zij, gewild en ongewild, volledig gekleurd zijn door de natuurlijke en socio-culturele omstandigheden waarbinnen ze zich voor doen – en […]
Het Grijpbare Niets / Ben Pirard
Wie wat dieper nadenkt komt oog in oog met de diepere werkelijkheid: niets bestaat echt.
Alleen 'niets' is echt mogelijk. Het niets blijkt logischerwijze de ultieme bestaansgrond. Tegelijk neemt men toch alles rondom waar en ook zichzelf. Hoe kan dat?

Filosofen hebben zich door de eeuwen heen gebogen over de fundamentele zijnsvraag. In hun antwoorden hebben zij vele nieuwe vragen doen rijzen, en contradicties, eindeloos…
In dit boek nemen we even afstand van al die vragen en nemen een frisse duik in […]
HELENA in POMPEÏ / Johan Teirlinck
In deze roman lezen we het verhaal van Helena en Borgas. Hoe de voortschrijdende tijd subtiel hun leven in nieuwe bochten stuurt en hoe zij beiden proberen schilderen en schrijven de dingen vast te leggen of vorm te geven. […]
Van hier tot aan de brug / Johan Teirlinck
In 'Van hier tot aan de brug' zijn een man en een vrouw in het midden van het leven aanbeland en vervaagt de grens tussen de werkelijkheid en hun persoonlijke beleving ervan. Ze pogen dingen op een rijtje te zetten en af te rekenen met hun verleden enerzijds en hun verzuchtingen voor later anderzijds.
Branes is een meditatie van een mens die vandaag leeft en die zich afvraagt wat wezenlijk is in zijn leven. Deze vraag dwingt Branes op zoek te gaan naar zijn eigen verleden. Op zoek naar zijn wortels.

Branes stoot op overblijfselen, op herinneringen en dingen die voorgoed voorbij zijn en probeert te ontsnappen in dromen en verbeelding. […]
Branes / Johan Teirlinck
Zjors van de Brouwer vertélt / Georges Lambrechts
De bundel Zjors van de Brouwer vertélt omvat 22 kortverhalen die zich afspelen van 1930 tot 1942. Het is de kleine Zjors die de poort naar zijn leefwereld, Bilzen, opent en die de verhalen in zijn geliefd Bilzers vertelt.

Georges Lambrechts is de verhalenverteller.

Vanaf 1995 tot nu schreef hij ruim tachtig kortverhalen in het Bilzers met vertaling in het Algemeen Nederlands.
Vertaling van De vleugels van de weemoed, Deystere, 2014

A une époque où il semble tabou de faire référence au platonisme ou à la recherche de beauté, Francis Smets montre que de tous temps et sous tous les cieux, une même recherche de l'Un, du transcendant, sous-tend la création artistique. L'ambition de l'auteur est d'écrire l'histoire de l'art comme une continuité plutôt que comme une succession de ruptures. Le travail est titanesque face aux protagonistes d'une certaine forme d'art contemporain qui se contentent, voire se repaissent, de déstructuration. […]
Les ailes de la nostalgie / Francis Smets
Bedauwde Rozen / Frans Terryn
In 'Bedauwde rozen' brengt Frans Terryn en selectie uit eigen werk. Deze bundel is de neerslag van vijftien jaar creatieve aandacht voor tanka en op die dichtvorm geënte verzen.Quid susurrat ventus? / Frans Terryn (ed.)
In 2014 werden op tal van plaatsen allerlei activiteiten opgestart ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
Deze publicatie in drie talen wil een bescheiden bijdrage zijn tot een inlevend begrijpen van wat oorlog zoal meebrengt voor de mensheid in het algemeen en voor concrete individuen in het bijzonder.


Zeven stapstenen ver / Julienne Haegeman
Al ruim dertig jaar zijn voor Julienne Haegeman tekenen en schilderen haar creatieve uitlaatklep.
Daarnaast drijft haiku haar al achttien jaar in een onophoudelijke, boeiende stroming.
Deze bundel is het resultaat van een selectie haiku en haiga uit het uitgebreide oeuvre van Haegeman.


Een wolk breekt open / Willy Callens
Haikuwedstrijd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de West-Vlaamse haikukring De Fluweelboom.
Een tuil klaprozen / Willy Cuvelier,Frans Terryn,Guy Vanden Broeck,Jean-Marie Werrebrouck
Een bundel oorlogshaiku en tanka ter gelegenheid van de herdenking van de eerste wereldoorlog.
Gepolijste steen / Willy Cuvelier,Frans Terryn,Guy Vanden Broeck,Jean-Marie Werrebrouck
verzamelbundel, haiku, senryu en tankaTirades en andere onrust / Johan Teirlinck
Tirades en andere onrust is een verzameling cruciale teksten uit Teirlinck's romans, Van hier tot aan de brug en Helena in Pompeï (al gepubliceerd), Dimitriuk of de afgrond, Udigir en haar zussen, en De sprong van Borgas (nog te verschijnen), zijn theaterwerk Branes en poëtisch werk. De woorden, beelden en formuleringen blijven hangen in het hoofd van de lezer.
Schitterend werk / Johan Teirlinck
'Schitterend werk' is een bundel gedichten, een greep uit het poëtisch oeuvre van Johan Teirlinck dat reeds 30 jaar overspant.
Ik teken alvast de kaft / Lebuin D'Haese
Lebuïn D'Haese, een beeldhouwer, tekenaar, schilder, een schrijver. Een pentekenaar ook en recent, door corona, een potloodtekenaar die in Beauvoorde, artist in residence was in 2020. Drie weken quarantaine zou je kunnen zeggen. Tijd om het naakte potlood te herontdekken, om er daarna, eerst voorzichtig, wat kleur in te jagen. Dan de pen erbij gehaald, en combinaties uitproberen van tekst en tekening. Dat was de voorbereiding van deze bundel.

Al schrijvend, tekenend naar de uitgever gestapt en verder schavend en beitelend met woorden een inspirerende samenwerking opgezet. Beelden die jeugd en herinneringen gebruiken om anders naar het verleden te kijken, tegelijk militant te zijn, 'oproepen tot', ouder worden, de spiegel consulterend, in het schaarse haar krabben om anekdotisch, emblematisch het land te tonen, de verloren dromen, het mysterie van het hier-zijn en vaststellen dat aforismen groeien tot gedichten, en gedichten uitmonden in proza.
Terwijl 'ik' 'wij' wordt.
voetsporen in de sneeuw / Guy Vanden Broeck
Guy Vanden Broeck schrijft al sinds 1990 haiku's.
Hij werd lid van de haikukern 'De Fluweelboom' waar bij in 2001 secretaris werd.
Hij schrijft niet alleen in het Nederlands maar ook in het Italiaans, Frans en Engels en nam al deel aan tal van internationale wedstrijden waar hij al veelvuldig laureaat werd.
Zijn haiku's zijn opmerkelijk en vatten de hele cyclus van het leven.
In 'Voetsporen in de sneeuw' staan de betere werken van meer dan 30 jaar werk.
Een levenswerk.
Toch liever nog gezegd dan helemaal gezwegen /
Marie Van Bosstraeten
Marie Van Bosstraeten schreef heel haar leven teksten, gedachten en gedichten.
Voor haar 80ste verjaardag wou ze zichzelf en haar vrienden en kennissen trakteren op een 'geschenk' dat blijft.
Een bundel met daarin het beste van wat ze schreef.
Meditatieve overpeinzingen, observaties, tegelijk grappig en ontwapenend maar altijd oprechte getuigenissen van wat in en rondom ons gebeurt.
Een leven lang.